Award wining sorftware Activinspire ClassFlow

Výuka s interaktivním panelem

Obsahem kurzu je bližší seznámení frekventantů s interaktivním dotykovým panelem. Účastníci školení si aktivně projdou jednotlivé hardwarové i softwarové funkcionality interaktivního panelu a postupně se naučí využívat integrovaných nástrojů (whiteboard, anotace, sdílení obsahu, instalace aplikací, ad.), tak aby nabité zkušenosti mohli aktivně zapojit do běžné výuky. Velký důraz je kladen na propojení znalostí, které již účastníci získali při práci s interaktivními tabulemi nebo dotykovými tablety a přenos těchto nabitých zkušeností pro práci s interaktivním panelem.

 • Začínáme s interaktivním panelem (tabulí) I.

  Typ kurzu: prezenční
  Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  Délka kurzu: 5 hodin

  7 260 Kč s DPH

 • Začínáme s interaktivním panelem (tabulí) II.

  Typ kurzu: prezenční
  Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  Délka kurzu: 5 hodin

  7 260 Kč s DPH

Cena dopravy: 8,50 Kč / km s DPH

Více o interaktivních panelech ActivPanel 


Využití jazykové laboratoře ve výuce

Seznámení se s funkcemi software Sanako Study. Využití počítačové učebny pro účely jazykové laboratoře, funkce učitelského modulu a jemu podřízených žákovských modulů instalovaných na žákovských PC. SW Study jako kreativní nástroj, pomocí kterého učitel modeluje hodinu dle svých představ. Rozesílání digitálních materiálů (pracovní list, obrázek, píseň, rozhovor) studentům. Iniciace skupinové diskuse. Využití videa a dalšího výukového obsahu dostupného na internetu.

 • Využití jazykové laboratoře ve výuce

  Typ kurzu: prezenční
  Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  Délka kurzu: 5 hodin

  7 260 Kč s DPH 

Cena dopravy: 8,50 Kč / km s DPH

Více o jazykových laboratořích Sanako 


Učíme interaktivně s ActivSoftware

Obsahem kurzu je postupné seznámení s programem ActivInspire a cloudovým řešením Classflow. Účastníci kurzu si postupně osvojí základní dovednosti při tvorbě digitálního učebního materiálu pomocí jednotlivých základních i pokročilých funkcí. Jednotlivé funkce jsou zakomponovány a školeny tak, aby si účastníci postupně vytvořili vlastní digitální učební materiál – přípravu, kterou využijí při běžné výuce. 

 • Učíme interaktivně s ActivSoftware I.

  Typ kurzu: prezenční
  Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  Délka kurzu: 5 hodin

  7 260 Kč s DPH

 • Učíme interaktivně s ActivSoftware II.

  Typ kurzu: prezenční
  Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  Délka kurzu: 5 hodin

  7 260 Kč s DPH

 • Učíme interaktivně s ActivSoftware IV.

  Typ kurzu: prezenční
  Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  Délka kurzu: 5 hodin

  7 260 Kč s DPH

 • Pokročilá interaktivita s ActivSoftware I.

  Typ kurzu: prezenční
  Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  Délka kurzu: 5 hodin

  7 260 Kč s DPH

 • Pokročilá interaktivita s ActivSoftware II.

  Typ kurzu: prezenční
  Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
  Délka kurzu: 5 hodin

  7 260 Kč s DPH

Cena dopravy: 8,50 Kč / km s DPH

 Více o interaktivních panelech ActivPanel 

Kontaktujte nás

Máte zájem o školení na téma podpora využívání moderních technologií? Nebo vás zajímají podrobnější informace?Neváhejte nás kontaktovat:

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas

 • Promethean Logo PrometheanBlack RGB 0621v1
 • logo1
 • SAMLabs Logo grey
 • Root Logo Lockup kopie
 • Infento logo cb
 • logo1
 • catchbox new
 • logo1
 • logo1